• Sweet Pea Pod Maquette (ii) 2010
  67cm x 18cm x 17.5cm

 • Sweet Pea Pod Maquette (i) 2010
  67cm x 18cm x 17.5cm

 • Sycamore Maquette (ii) 2003
  52.2 x 43.8 x 22cm

 • Sycamore Maquette (i) 2003
  52.2 x 43.8 x 22

 • Conqueror Maquette 2000
  67 x 43 x 33cm

 • Melon Maquette 2003
  25 x 25 x 14cm

 • Fir Cones Maquette (i) 2002
  44 x 35 x 22cm

 • Fir Cones Maquette (ii) 2002
  44 x 35 x 22cm

 • Cobnut Maquette (ii) 2003
  35 x 32 x 30cm

 • Cobnut Maquette (i) 2003
  35 x 32 x 30cm

 • Poppy Seed Maquette (ii) 2003
  35 x 18.5 x 19

 • Poppy Seed Maquette (i) 2003
  35 x 18.5 x 19

 • Walnut Maquette (i) 2002
  32 x 22 x 24cm

 • Walnut Maquette (ii) 2002
  32 x 22 x 24cm

 • Artichoke Maquette (i) 2002
  43 x 28 x 28cm

 • Artichoke Maquette (ii) 2002
  43 x 28 x 28cm

 • Acorn Maquette (i) 2002
  53 x 29 x 33cm

 • Acorn Maquette (ii) 2002
  53 x 29 x 33cm

 • Sweet Almond Maquette (ii) 2000
  33 x 24 x 20

 • Sweet Almond Maquette (i) 2000
  33 x 24 x 20